ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΕΡΑ

Για την αφύπνιση και την πνευματική αναγέννηση των Ελλήνων

Ο χριστιανικός ανθελληνισμός

Posted by lykofron στο 06/02/2011

-Στον Ακάθιστο Ύμνο, έργο άγνωστου μελωδού του 6ου αιώνα προς τιμή της μητέρας του Ιησού, αναφέρεται σε κάποιους στίχους

Χαίρε, φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα,
Χαίρε, τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα,
Χαίρε, ότι εμωράνθησαν οι δεινοί συζητηταί,
Χαίρε, ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιηταί,
Χαίρε, των Αθηναίων τας πλοκάς διασπώσα … »

Κάποιος που γνωρίζει επαρκώς την ελληνική γλώσσα αντιλαμβάνεται ότι, ακόμα κι αν ως τεχνολόγοι, δεινοί συζητητές και μύθων ποιητές δεν «περιγράφονται» οι Έλληνες επιστήμονες, φιλόσοφοι και ιστορικοί, με τους όρους Αθηναίοι και φιλόσοφοι εννοούνται αποκλειστικά οι δάσκαλοι του ελληνικού πολιτισμού που είχαν την έδρα τους στην Αθήνα και όχι αφηρημένα κάποιοι ειδωλολάτρες.

-Ο κορυφαίος χριστιανός υμνογράφος Ρωμανός ο Μελωδός περιλαμβάνει στον «Ύμνον εις Πεντηκοστήν» τους εξής στίχους (Maas Paul – Trypanis C.: A.Sancti Romani Melodi cantica – Cantica genuina, Oxford University Press, 1963):

Τί φυσώσιν και βαμβεύουσιν οι Έλληνες;
Τί φαντάζονται προς ‘Αρατον τον τρισκατάρατον;
Τί πλανώνται προς Πλάτωνα;
Τί Δημοσθένη στέργουσι τον ασθενή;
Τί μη νοούσι Όμηρο όνειρον αργόν;
Τί Πυθαγόραν θρυλούσιν τον δικαίως φιμωθέντα»

Βέβαια, ο συγκεκριμένος Ρωμανός ήταν εκχριστιανισμένος Ιουδαίος εκ Συρίας και προφανώς είχε μόνο σχέση σπουδών με τον ελληνικό πολιτισμό. Τα κείμενά του γίνονταν όμως αποδεκτά από την Εκκλησία και έτσι διασώθηκαν μέχρι σήμερα.

-Στον αποστολικό κανόνα διαβαζουμε: Απέφευγε όλα τα βιβλία τω εθνικών. Τι χρειάζεσαι τις ξένες συγγραφές, που οδηγούν μακριά απο την πίστη; Τι βρίσκεις να λείπει απο το θείο νόμο που το ζητάς στους εθνικούς μύθους… Γι’ αυτό απέφευγε κάθε εθνικό και διαβολικό βιβλίο» (Cyril Mango, Βυζάντιο)

Είναι πολύ δύσκολο λοιπόν να γενικευτεί η αντίληψη ότι η έννοια Έλλην και ελληνικός ταυτιζόταν τότε άκριτα με τις έννοιες ειδωλολάτρης και ειδωλολατρικός! Πολύ εγγύτερα βρίσκεται το συμπέρασμα ότι, στόχος των καταγγελιών και συκοφαντιών ήταν οι Ελληνίζοντες της ύστερης Αρχαιότητας. Πέρα απ’ αυτό, αν οι χριστιανοί διανοούμενοι των πρώτων αιώνων εκτιμούσαν πράγματι τα έργα του ελληνικού πολιτισμού, τον οποίον υποτίθεται ότι καλλιέργησαν στη συνέχεια, όπως ισχυρίζονται σήμερα οι εκπρόσωποι της Εκκλησίας, θα έπρεπε εκείνοι οι πρωτοπόροι να έχουν διαφυλάξει αυτές τις έννοιες από τον κίνδυνο κατάχρησής τους με στόχο την εξύβριση επιφανών ανθρώπων και έργων!

Παραθέτουμε στα επόμενα μερικά ακόμα αποσπάσματα από χριστιανικά κείμενα που καταφέρονται κατά των Ελλήνων και του ελληνικού πολιτισμού και διατυπώνουμε πιθανές ερμηνείες γι’ αυτές τις εκδηλώσεις εχθρότητας!

-Αθανάσιος ο Μέγας, (αποκαλούμενος homunculus δλδ. ανθρωπάκι, μάλλον Αιθίοπας εκ καταγωγής): «Δεν είχε αποκαλυφθεί η μωρία της ελληνικής φιλοσοφίας, παρά μόνο όταν η αληθινή σοφία του θεού φανέρωσε τον εαυτό της στη Γη» (Περί ενανθρωπίσεως, 46.17-19).

-Ιωάννης Χρυσόστομος, (εκ Δαμασκού Συρίας, αμφιλεγόμενης καταγωγής):

«Εάν δε κοιτάξεις στα ενδότερα των Ελλήνων θα δεις τέφρα και σκόνη και τίποτε υγιές, αλλά σαν τάφος ανοιγμένος είναι ο λάρυγγας αυτών, γεμάτος ακαθαρσίες και ιχώρ (έμπυο) και τα δόγματά τους γεμάτα σκουλήκια. Εμείς δε δεν παραιτούμαστε της κατ’ αυτών μάχης» (Εις τον ‘Αγιον Ιωάννην τον Απόστολον και Ευαγγελιστήν, 59, 370, 7-11).

«Όσο πιο βάρβαρο ένα έθνος φαίνεται και της ελληνικής απέχει παιδείας, τόσο λαμπρότερα φαίνονται τα ημέτερα… Ούτος ο (πιστός) βάρβαρος, την οικουμένη ολάκερη κατέλαβε … και ενώ πάντα τα των Ελλήνων σβήνουν και αφανίζονται, τούτου (του πιστού βάρβαρου) καθ’ έκαστη λαμπρότερα γίνονται». (Εις Ιωάννην 59.31.33).

«Κανείς δεν πρέπει στα παιδιά του, των (Ελλήνων) προγόνων να καλεί τα ονόματα, του πατέρα, της μητέρας, του παππού και του προπάππου, αλλά αυτά των δικαίων (της Παλαιάς Διαθήκης)». (Περί Κενοδοξίας και πώς δει τους Γονείς Ανατρέφειν τα Τέκνα (690) 641.65).

-Βασίλειος ο Μέγας, (Καππαδόκης εκ καταγωγής):

«Είναι εχθροί οι Έλληνες, διότι διασκεδάζουν καταβροχθίζoντας με ορθάνοιχτο στόμα τον Ισραήλ. Στόμα δε λέγει εδώ ο προφήτης (βλ. Ησαΐας Θ΄11) την σοφιστική του λόγου δύναμη η οποία τα πάντα χρησιμοποίησε για να παραπλανήσει τους εν απλότητι πιστευσάντων». (Εις Προφήτην Ησαϊαν 9.230.8)

«Μη δειλιάζετε από των ελληνικών πιθανολογημάτων… τα οποία είναι σκέτα ξύλα, μάλλον δε δάδες που απώλεσαν και του δαυλού την ζωντάνια και του ξύλου την ισχύ, μη έχοντας δε ούτε και του πυρός την φωτεινότητα, αλλά σαν δάδες καπνίζουσες καταμελανώνουν και σπιλώνουν όσους τα πιάνουν και φέρνουν δάκρυα στα μάτια όσων τα πλησιάζουν. Έτσι και (των Ελλήνων) η ψευδώνυμος γνώση σε όσους την χρησιμοποιούν» (Εις Προφήτην Ησαΐαν Προοίμιον 7.196.3).

-Ευσέβιος Καισαρείας της Παλαιστίνης, (Παλαιστίνιος εκ καταγωγής): « … Τον φτωχό και πένητα λαό σήκωσες από τα καθόλου ζηλευτά πράγματα και από την ατιμία των παθών και από την κοπριά των ελληνικών βδελυγμάτων και κάθισες αυτόν με τους άρχοντες του Ισραήλ, τον όντως αληθινό λαό του Θεού» (Εκκλησιαστική Ιστορία, 23, 1352, 34-38)

Τίτλοι κεφαλαίων:

Πράξη σωφροσύνης είναι η εγκατάλειψη της ελληνικής πλάνης.

Εγκαταλείψτε όσα οι Έλληνες φυσικοί φιλόσοφοι περί αρχών εισηγήθηκαν.

Περί των αρχαιότερων Εβραίων και γιατί τας γραφάς αυτών, από των ελληνικών λόγων προτιμήσαμε.

Γιατί μετά από λογική κρίση και σώφρονα λογισμό την ιστορία των Εβραίων παραδεχθήκαμε. (Ευσέβιος «Κλείς Πατρολογίας»).

-Τατιανός, μέγας απολογητής, (Tatianus, Αραμαίος εκ Μεσοποταμίας): «Οι Έλληνες ούτε είχαν ούτε δημιούργησαν τίποτα δικό τους, αλλά όλα τα παρέλαβαν από τους βαρβάρους, μόνο και μόνο για να προξενήσουν κακό» (Προς Έλληνας)

-Γρηγόριος εκ Ναζιανζού της Καππαδοκίας, (αποκαλούμενος Θεολόγος, πιθανόν ελληνικής καταγωγής) προς τον αδελφό του Καισάριο: «… ελληνίζεις επικίνδυνα!»

Ιωάννης Δαμασκηνός, Γι’αυτό, μακράν η πολύσχημος γεωμετρία ,μακράν η κενέμφατος άλγεβρα, μακράν κάθε ανθρώπινη επιστήμη και μάθησις, Εις τα εξ αποκαλείψεως δεν χρειάζεται απόδειξης αλλα πίστης (Χριστιανική απολογητική σελ 103-104)

Eνα απόσπασμα απο την ιστοσελίδα του Στ. Γ. Φραγκόπουλου  Εκπαιδευτικού. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΥ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Advertisements

Ένα Σχόλιο to “Ο χριστιανικός ανθελληνισμός”

 1. ΞΕΦΤΙΛΙΣΤΗΚΑ ΓΙΑ ΕΝΑΝ ΘΕΟ:
  ΘΡΗΣΚΕΙΕΣ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ, ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΑΛΗΘΕΙΑ.
  ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Η ΔΥΣΤΥΧΙΑ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ.
  Συμβεβλημένοι απατεώνες, θρησκεία και πολιτική στους αιώνες.
  ΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ ΤΩΝ ΦΑΝΤΑΣΙΩΣΕΩΝ των θρησκειών και αιρέσεων.
  ΟΙ ΘΡΗΣΚΕΙΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ: Παραγωγοί δυστυχίας πόνο θλίψη θάνατο απάτη στους αιώνες.
  ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΟΛΥ Μ-ΒΛΑΚΕΣ.
  ΠΙΣΤΕΥΩ ίσον άγνοια, ψέμα απάτη ντοπάρισμα αμορφωσιά ίσον εξευτελιστικό.
  Αποφεύγετε να χρησιμοποιείτε το ΠΙΣΤΕΥΩ, γιατί δηλώνει άγνοια και όχι ΓΝΩΣΗ.
  ΠΙΣΤΕΥΩ ίσον άγνοια, ψέμα απάτη ντοπάρισμα αμορφωσιά ίσον εξευτελιστικό.
  Δεν μπορώ να καταλάβω, γιατί δεν μπορείς να καταλάβεις; Τα παρακάτω:
  ΞΕΥΤΕΛΙΣΤΗΚΑ για έναν άνθρωπο ή θεό ΕΙΝΑΙ:
  ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ: Για μη βλαμμένος… (Υπάρχει άνθρωπος μη «βλαμμένος;»)
  Αν υπήρχε θεός: 1) Δεν θα υπήρχε διάβολος, είναι δυνατόν ένας θεός να έκανε σαμποτάζ στον εαυτόν του; 2) Δεν θα υπήρχα εγώ να Τον αμφισβητώ, δεν θα τολμούσα. Αν υπήρχε
  θεός κλπ. το βρίσιμο που έφαγε από εμένα θα μου είχε κάνει…μάλλον ΔΕΝ ΘΑ ΜΟΥ ΕΙΧΕ ΚΑΝΕΙ.
  Για τους θρησκευτικούς ηγέτες του κόσμου και κάτι αγαθά ανθρωπάκια (ζωάκια):
  ΕΙΣΤΕ ΣΥΝΕΙΔΗΤΑ Ή ΑΣΥΝΕΙΔΗΤΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ, ΔΕΣΠΟΤΑΔΕΣ, ΑΡΧΗΓΟΙ
  ΘΡΗΣΚΕΙΩΝ, ΛΑΟΣ κλπ; Δηλαδή, είστε συνειδητά αυτό που είστε; ή ασυνείδητα; Αν συνειδητά έχει καλός, είστε ΕΞΑΠΑΤΗΤΕΣ. Αν ασυνείδητα ή είστε αγαθοί ή μαλάκας. Όσοι
  δεν καταλαβαίνουν τι λέγω, είναι ευτυχισμένοι ή και ευτυχεσμένοι.
  Είναι δυνατόν να υπάρχουν ένια φορές ποιο «μαλάκες» από εμένα στον εικοστό πρώτο αιώνα;
  Δεν είμαι κατά των θρησκευόμενων αλλά κατά της απάτης και το ψέμα κλπ.
  Για «αρσενικούς άντρες και για θηλυκές γυναίκες 100%. Οι άλλοι ας τα πετάξουν.
  ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΙΕΣ. Επαγγέλματα απάτης.
  Οι θρησκείες ζωοποιούν τους ανθρώπους (τα αγαθά και τους αμόρφωτους).
  Ποιος καθαρματοποιεί και ζωοποιεί και ντοπάρει τους βομβιστές τους καμικάζι κλπ. -Οι θρησκείες με τον παράδεισο και οι πολιτικοί για την πλεονεξία την δόξα και τις αρπαχτές.
  Οι θρησκείες δεν αντέχουν την λογική κρίση, την αντικειμενικότητα.
  Οι θρησκείες είναι μια φυγή από την πραγματικότητα ένα ντοπάρισμα ένα ναρκωτικό της διανόησης. Τι διαφέρει ένας ΝΤΑΒΑΤΖΗΣ από έναν ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟ ΗΓΕΤΗ;
  Πολύ εγωιστικό, μεγάλο θράσος αμορφωσιά και αναίδεια χρειάζεται να αυτοανακηρύσσεσαι άγιος (ή αγία «Αθανασία» κλπ, ή να σε αυτό ανακηρύσσουν άλλοι)
  Εγώ είμαι «ελεύθερος» από θρησκείες, από θεούς διαβόλους προλήψεις δεισιδαιμονίες ταμπού παραδείσους κλπ. Δεσμευμένος όμως με την ανθρωπινότητα. (Στο να είμαι υποχρεωμένος να είμαι ΑΝΘΡΩΠΟΣ).
  ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ.
  Στην φύση, (ή στον θεό) ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΤΕΛΙΚΟΣ ΣΚΟΠΟΣ ΣΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ, ούτε έχει ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ επάνω στη γη ο άνθρωπος, είναι το ποιο αξιολύπητο πλάσμα της φύσεως, και προπάντων ο υψηλής ποιότητας και ΔΙΕΙΣΔΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ άνθρωπος, και δεν κάνει ΤΙΠΟΤΕ ΑΛΛΟ σ’ όλοι τη ζωή του από το να καλυτερεύσει την μειονεκτική θέση του, να ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙ το, «τα πάντα εν σοφία εποίησε». Ίσον αμαρτία κατά την θρησκεία……
  Για όσους θέλουν να υπάρχει θεός….υπάρχει, για όσους δεν θέλουν δεν υπάρχει. Είναι καθαρός υποκειμενική περίπτωση.
  Και αντιστρόφως ανάλογη του ντοπαρίσματος. Δηλαδή όσους μπορούν, ξεγελάσουν οι παραμυθάδες. ΤΕΛΙΚΟΣ: Όποιος θέλει να υπάρχει Θεός ΥΠΑΡΧΕΙ, για όποιον δε θέλει δεν ΥΠΑΡΧΕΙ. Είναι καθαρός υποκειμενική περίπτωση, αντικειμενικά, και λογικά δεν υπάρχει θεός, μόνον υποκειμενικά, και ποιο πολύ από τον φόβο του παραδείσου και της κολάσεως.

  ΠΩΣ ΟΙ ΘΡΗΣΚΕΙΕΣ ΞΕΥΤΕΛΙΖΟΥΝ ΤΟΝ ΑΝΥΠΑΡΚΤΟ ΘΕΟ ΤΟΥΣ.
  ΘΡΗΣΚΕΙΕΣ: ΦΥΤΩΡΙΑ ηλιθίων αγαθών παρωπιδοφόρων και κορόιδων. Ο θεός με όλες τις ανθρώπινες αδυναμίες δηλαδή καθαρός εξευτελισμός: Τον αναδεικνύουν σαν το μεγαλύτερο κάθαρμα! 10 φορές ποιο μεγαλύτερο από τον άνθρωπο.
  Πως ξεφτιλίζετε τον θεό σας: (Σλόγκαν: Συμφέρον και βλακεία: Θεός πάντων εστί).
  Αν υποθέσουμε ότι υπάρχει θεός, τότε αυτοί που πιστεύουν αν ΤΟΛΜΟΥΝ ας απαντήσουν στα παρακάτω ερωτήσεις, ας απαντήσουν οι νταβατζήδες ΤΟΥ.
  Αν υπήρχε ο υποθετικώς θεός έτσι που τον κατασκεύασαν οι άνθρωποι, τότε δεν θα φέρναμε καμιά εύθηνη για της πράξης μας. Επειδή όμως δεν υπάρχει θεός τότε φέρνομε ακέρια της εύθηνες μας. Οτιδήποτε κάνει ο άνθρωπος για να καλυτερεύσει την θέση του επάνω στη γη είναι ξεφτιλιστικό για έναν πάνσοφο και «αμαρτία». Δήξτε βρε «απατεώνες», έναν….. και που τον βοήθησε ο θεός. Εμένα μου είναι αδύνατον να παραδεχθώ πως ένας θεός, «έστω και έτσι που τον κατασκεύασαν οι άνθρωποι» να είναι άδικος άκαρδος άπονος αδιάφορος απαθής ανέντιμος ανεύθυνος κακός ανάλγητος εκδικητικός να μην λυπάται κλπ. Δηλαδή έκαναν τον θεό τους ποιώ κάθαρμα κ’ απ’ τον άνθρωπο; ( εκτός των καθαρμάτων).
  Με εκτίμηση ΤΖΙΝΙΣ Χ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ http://users.otenet.gr/~tzinis http://www.tzinis.blogspot.com/ tzinis@otenet.gr

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Google photo

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

 
Αρέσει σε %d bloggers: